. Ma Ida napja van.
SZAKSZERVEZETEK

SZAKSZERVEZETEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZAKSZERVEZETEK

 

Cola-Aroma Üdítőipari Szakszervezet

1105 Budapest Bánya utca 35.

Képviselő(k): Komáromi Ferenc

 

 

ÉFÉDOSSZ- Könnyűipari Szerelő és Építő Vállalat Szakszervezeti Alapszervezet

1106 Budapest Jászberényi út 24-36.

Képviselő(k): Kurutz Gábor, Varga Sándor

 

Szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység

 

 

Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Szakszervezete

1108 Budapest Maglódi út 24.

Honlap: http://fbvszosz.hu/fbvsz_b.htm

Képviselő(k): Győri Levente titkár

 

Szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység: A Főváros Büntetés-végrehajtási Intézet dolgozóinak és nyugdíjasainak érdekvédelme és érdekképviselete.

 

 

Fővárosi Közlekedési Dolgozók Demokratikus Szakszervezete

1106 Budapest Fehér út 1.

Képviselő(k): Jáger István

 

A közlekedési feladatokat ellátó bérből és fizetésből élők, nyugdíjasok, tanulók, illetőleg a tagság szervezése, mozgósítása, valamint a munkavállalói érdekvédelme.

 

 

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége

1108 Budapest Venyige utca 1-3.

Honlap: http://www.fbvszosz.hu/

Képviselő(k): Kucsera Miklós

 

Szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység: A szakszervezet tagjainak közös gazdasági és szociális érdekeinek feltárása, az érdekek képviselete a munkáltatókkal szemben és a Magyar Köztársaság közhatalmi szervei, hatóságai előtt. Az egyes foglalkoztatási csoportok sajátos érdekeinek, törekvéseinek érvényre juttatása és támogatása. Az egyéni munkavállalói érdek védelmében elsősorban az érdekérvényesítést elősegítő szolgáltatások nyújtása. A munkavállalók jogának biztosítása az egészséges és biztonságos munkavégzéshez. A munkavédelmi szabályok betartatása és a betartás ellenérzése. A szövetségi vagyon kezelése.

 

 

Független Fórum Közúti Járműjavítók Szakszervezete

1103 Budapest Gyömrői út 156.

Képviselő(k): Kocsány József

 

Szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység

 

 

Független Szakszervezeti Szövetség a Budapesti Fegyház és Börtönért és a büntetés-végrehajtásért

1108 Budapest Kozma utca 13.

Honlap: http://bfbfsz.hu/

Képviselő(k): Kucsera Miklós

 

Szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység: A Szakszervezet célja tagjai társadalmi, szociális és kulturális érdekeinek munkavégzésük jellegéhez igazodó- hatékony védelme, érvényesítése és képviselete, a szakszervezetekre, valamint a fegyveres szolgálatot ellátó szervezetek tagjaira vonatkozó mindenkori jogszabályok, különösen fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. tv. 27.§ (2) bekezdésében foglaltak és a szolgálati szabályzat rendelkezéseinek megfelelően így különösen: A tagok szociális és létbiztonságát, szolgálati-, munka- és életkörülményeit folyamatosan felméri és szükség esetén annak biztosítására, illetve javítására intézkedéseket, kezdeményezéseket tesz. Előmozdítja tagjai szakmai és kulturális képzését, fejlődését. Előmozdítja - szükség esetén biztosítja- tagjai állampolgári és emberi, valamint személyiségi jogainak érvényesítését.

 

 

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet Független Szakszervezete

1108 Budapest Kozma utca 13.

Web: http://fbvszosz.hu/imei_b.htm

Képviselő(k): Liebl Judit titkárhelyettes, Tóth Béla titkár

 

Szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység: Tagjai társadalmi, gazdasági, jogi és kulturális érdekeinek, munkavégzésük jellegéhez igazodó hatékony védelme és képviselete.

 

 

Közlekedési Független Szakszervezet

1101 Budapest Zách utca 8.

Honlap: http://www.kfsz.atw.hu/

Képviselő(k): Kovács Attila

 

Szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység: A szakszervezet tagságának társadalmi, gazdasági, szociális, kulturális, a munkaviszonyhoz, munkavégzésükhöz fűződő élet- és munkatörvényekhez kapcsolódó érdekeinek védelme, érvényesítése.

 

 

Kőbányai Gondozási Központok Független Szakszervezete

1105 Budapest Román utca 4.

Képviselő(k): Likóné Kovács Anna

 

 

METRO Észak-Déli Motorkocsivezetők Független Szakszervezete

1103 Budapest Kőér utca 2/B

Képviselő(k): Gelencsér László

 

Szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység

 

 

Őrzés-Védelmi Dolgozók Szakszervezete

1101 Budapest Salgótarjáni út 20.

Képviselő(k): Alpári Nagy Imre, Dósa István, Drozdik Sándor, Kovács Zoltán, Szabó Sándor, Szokol Diána, Verbói Gábor Lajos, Veres Zsolt

 

Szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység: A munkáltatónál munkaviszonyban lévő fegyveres biztonsági őrség, a fegyveres és fegyver nélküli vagyonőrség, valamint az egyéb beosztású dolgozóinak érdekképviselete.

 

 

Repülőtéri Vagyonvédelmi és Rakodó Dolgozók Szakszervezete

1102 Budapest Kőrösi Csoma sétány 20. 4./13.

Képviselő(k): Lovas István Gyula

 

Szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység: A szakszervezeti tagok munkaügyi, szociális és gazdasági érdekeinek képviselete, védelme és érvényesítése.

 

 

SA Szakszervezet

1103 Budapest Szállás utca 3.

Képviselő(k): Könczei Csaba

 

Szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység

 

 

Szuverenitás Kórházi Gazdasági-Műszaki Dolgozók Önálló Szakszervezete

1106 Budapest Maglódi út 89-91.

Képviselő(k): Deák László

 

Szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység

 

 

Taurus Gumiipari Vállalat Tauril Üzleti Egység Szakszervezeti Bizottsága

1108 Budapest Újhegyi út 25-31.

Képviselő(k): Tallián Attila

 

 

Tettrekész Magyar Börtönőr Szakszervezet

1108 Budapest Kővágó utca 10. II/9.

Képviselő(k): dr. Ese Ferenc

 

Szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység: Tagjai társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek - munkavégzésük jellegéhez igazodó - hatékony védelme, rvényesítése, és képviselete, szakszervezetekre valamint a fegyveres szolgálatot ellátó szervezetek tagjaira vonatkozó mindenkori szabályok rendelkezéseinek megfelelően.

 

 

TRANSCAMION Dolgozók Szakszervezete

1107 Budapest Balkán utca 5.

Képviselő(k): Törökné Szőcs Margit

 

Szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység

 

 

XELLIA Budapesti Dolgozóinak Szakszervezete

1107 Budapest Szállás utca 3.

Képviselő(k): Sas László

 

Szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység: Tagjainak érdekvédelme, érdekképviselete, önsegélyező feladat ellátása.

 

 

Vas-Fémhulladék Feldolgozó Szakszervezet

1106 Budapest Keresztúri út 202-206.

Képviselő(k): Gedei Imre, Hájas Sándor

 

Szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység

 

 

Vasúti Járműjavító Dolgozók Szakszervezete

1106 Budapest Fehér út 1/B

Képviselő(k): Alföldi Béla

 

Szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység

 


VDSZ Gyógyszergyári Szakszervezete

1103 Budapest Gyömrői út 19-21.

Képviselő(k): Posztós Endre

 

Szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység: A szakszervezet tagjainak érdekvédelme és érdekképviselete.

 

 

 

ÉRDEKKÉPVISELETEK

 

 

Állami Nyomda Rt. Dolgozói Részvényesek Érdekvédelmi Egyesülete

1102 Budapest Halom utca 5.

Képviselő(k): Mikk Lajos

 

Szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység

 

 

Észak Alföldi Régió-Magyarországi Szegények és Romák Érdekvédelmi Közhasznú Szervezete

1102 Budapest Endre utca 12.

Web: http://www.kozossegi.ofi.hu/Institutes/InstituteDetail/3850?actPage=43

Képviselő(k): Demeter János

 

Szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység, Szociális tevékenység: Az országban szegények és romák érdekvédelmének biztosítása, az esélyegyenlőség megteremtése a társadalmi és gazdasági élet minden területén, az ilyen igények felkeltése. Társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Szociális tevékenység, családsegítés. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés. Kulturális tevékenység. Gyermek- és ifjúságvédelem. Továbbá a szervezet alapszabályában foglaltak szerint.

 

 

Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány

1102 Budapest Liget utca 6-10. 1/12., 13., 22.

Honlap: http://www.feherkereszt.hu/2012/

Képviselő(k): Szilágyiné dr. Szemkeő Judit Mária

 

Érdekvédelmi tevékenység: A magyar gyermekvédelem megújulásának hatékony támogatása, komplex mentálhigiénés modellek kidolgozásával.

 

 

Fővárosi X-XVII. IKV Munkavállalói Tanácsa

1103 Budapest Ceglédi út 30.

Képviselő(k): Bátky Zoltán

 

Szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység

 

 

HUNGEXPO Rt. Munkástanácsok Szövetsége

1101 Budapest Albertirsai út 10.

Képviselő(k): Böröcz István

 

 

Kossuth Nyomda Rt. MRP Szervezete

1106 Budapest Jászberényi út 55.

Képviselő(k): Kissné Horváth Mariann

 

 

Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete

1103 Budapest Gergely utca 68.

Honlap: http://mkp-eke.qwqw.hu/

Képviselő(k): Száva Vince

 

Érdekvédelem: A Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek, továbbá a Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgárok érdekképviselete.

 

 

Magyar Szív és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete

1108 Budapest Takarék utca 14/207.

Web: http://www.dr.info.hu/drinfo/pid/0/civilSzervezetProperties/oid/0/

CivilSzervezet.32532;jsessionid=DBA28683FF84DD775FA0BF1F53E4C18A

Képviselő(k): Oláhné Jelli Zsuzsanna, Szőcs Júlia Luca

 

Egészségügyi tevékenység, Érdekvédelmi tevékenység: Végzi a szív és tüdőátültetettek fizikai rehabilitációját. Lelki rehabilitációban részesíti az ara rászoruló tagjait. Koordinálja szervezetének keretei között működő szekciók munkáját. Ellátja tagjai érdekképviseletét. Támogatja tagjai versenysport tevékenységét.

 

 

MÁV Vasútépítő Gépellátó és Szolgáltató Kft. MRP Szervezete

1103 Budapest Kőér utca 2/D

Képviselő(k): Seres Attila

 

 

Monor Telefon Társaság Érdekképviseleti Szövetsége

1107 Budapest Mázsa tér 2-6.

Képviselő(k): Kármán Boldizsárné, Nagy Szilvia, Solti Zoltán

 

Szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység

 

 

Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége

1101 Budapest Kőbányai út 43/B. IV/24.

Honlap: http://www.pvd.hu/

Képviselő(k): Talabér Zoltán

 

Szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység

 

 

Roma Rendőrök Országos Egyesülete

1101 Budapest Kerepesi út 47-49.

Képviselő(k): Balogh László, dr. Horváth Ferenc, Gőcze Csaba

 

Szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység: A tagok élet- és szolgálati körülményeit érintő érdekeinek és jogainak egységes védelme. Különös tekintettel a diszkrimináció tilalmára és az esélyegyenlőség megteremtésére.


Forrás: Fővárosi Törvényszék

Intézmények - Szolgáltatók
Oldal tetejére
Ezt olvasta már?
A Petőfi Sándorról és a márciusi ifjakról szóló történelmi kalandfilmet a nyitóhétvégéjén több mint 75 ezren n...
Bővebben >>